Personalet
solvangen3Personalet er bedriftens viktigste ressurs! Ved ansettelse legges det bevisst vekt på egenskaper som kan komplettere personalgruppa. Både pedagogisk personell og assistentene har et stort ansvar ift hverdagen i barnehagen. Med tanke på vår satsningsområde; friliftsliv, så er personalgruuppa rekruttert ift sin interesse for natur og uteliv.
I tillegg til pedagogisk personell med spes.ped, veiledning, psykologi, småbarnsped, mm har vi ansatte med kunnskaper og interessefelt innen gartneri, biologi, kunst og håndverk, fysisk forstring, fotografi og litteratur.
Alle er på plass for å gi ditt barn et godt tilbud. Gode vilkår for de ansatte er viktig. Tiltak som treningskort på 3T, sykkelgodtgjørelse, tilskudd til videreutdanning, medbestemmelse og innvirkning på sin egen arbeidshverdag er viktige moment for felles trivsel og utvikling.