4 avdelings barnehage
80 barn fordelt på 4 avdelinger

Ved Solvangen har vi 8 basegrupper, fordelt  på 4 avdelinger. Det er 1 pedagog og 1 assistent som har ansvar for hver sin basegruppe. 
Ved Solvangen har vi 4 voksne på hver avdeling, 2 pedagoger og 2 assistenter.
 


009         
   005002001
 005  
 

 005