Høsten 2012
Bruken av denne nettsiden og kommunikasjonsportalen Vigilo

Hei alle sammen

I speptember 2011 tok vi i bruk kommunikasjons systemet VIGILO. Denne portalen brukes nå ift all daglig kontakt med foreldrene. Bilder, dagsrappprter og ukeplaner legges ut på Vigilo, og denne nettsiden blir nå nesten ikke brukt for daglig kontakt med foreldrene. 

Vi opprettholder denne nettsiden inntil videre som en informasjonsside for aktuelle søkere og som en kilde til markedsføring av barnehagen. 

Mvh
Heather Ahlers
Daglig leder 
31.07.12   
28.08.2009Barnehagekalender
Driftsåret 2009-2010

Les mer

14.08.2009Velkommen til nytt driftsår
Høst 2009

Les mer

14.08.2009Foreldreinformasjon
Rutiner ift smittespredning

Les mer

ArkivArkiv