Informasjon om vår virksomhet
Solvangen Barnehage- en trygg plass å være

Vi håper at nye og gamle brukere kan gå inn her å finne nyttig informasjon om vår virksomhet.
Vi har en barnehage og en arbeidsplass vi er stolte av, og vi håper vi klarer å formidle litt av vår fantastiske hverdag til dere gjennom disse sidene.

Gi oss gjerne tilbakemelding på hva som er bra, hva som kan utvikles videre, og hva som kan bli bedre. Ta gjerne kontakt!