Konglekroken
Barna er våre diamanter, det er opp til oss voksne å få de til å glitre.

Konglekroken er ei småbarnsavdeling for 1-åringer og 2 åringer. Vi er delt i 2 grupper: Harepusgruppa er våre 2 åringer og Skogmus er våre 1 åringer


Personalet på avdelinga består av 2 førskolelærere og 2 assistenter.


 


 


Vi som jobber på Konglekroken ønsker å sikre barn et trygt, godt og stimulerende oppvekstmiljø.


Vi ønsker en kultur som kjennetegnes av anerkjennelse, god kommunikasjon og gode utviklingsmuligheter for barn og voksne.


Vi legger vekt på fysisk aktivitet og kreativ utfoldelse, og ønsker en hverdag som preges av TRYGGHET, GLEDE og HUMOR.

Vi ser frem til et rikt barnehageår og et godt samarbeid ! Konglekroken: 72567011   Turmobil: 92203021